Add Link
Image default
Rechten

Wat is strafbeschikking?

Een strafbeschikking is een opgelegde straf van Officier van Justitie, oftewel de aanklager. De wet OM Afdoening heeft ervoor gezorgd dat het Openbaar Ministerie bevoegd is een straf uit te delen, zonder dat een rechter hiervoor gebruikt wordt. Het opleggen van een strafbeschikking is mogelijk als een strafbaar feit is begaan waarop maximaal een gevangenisstraf van zes jaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Bezwaar indienen

Dit heeft ervoor gezorgd dat veel strafbare feiten vallen onder het bereik van strafbeschikking, voorbeelden hiervan zijn mishandeling, bedreiging, stalking, diefstal en nog veel meer. Kortom, de Officier van Justitie kan voor veel strafbare feiten een straf opleggen buiten de rechter om. Door het opleggen van een strafbeschikking staat zowel de straf als de schuld van de aangeklaagde vast, tenzij diegene in actie komt en op tijd verzet biedt in de vorm van een bezwaar. Dit bezwaar dient twee weken na het verkrijgen van de strafbeschikking te worden ingediend. Als het termijn verstrijkt dan zal de straf en het delict op het strafblad worden vermeld.

Strafbeschikking ontvangen

Je kan een strafbeschikking op twee manieren opgelegd krijgen, de eerste is tijdens een gesprek met de Officier van Justitie. Dit wordt ook wel een OM-zitting of een TOM-zitting genoemd. OM staat voor Openbaar Ministerie, terwijl TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek waarbij het voornemen is om een strafbeschikking op te leggen. Tijdens dit gesprek wordt de straf voorgesteld, die jij kan accepteren of weigeren. Uit ervaringen van Advocaat Strafbeschikking blijkt dat jij weinig aan dit voorstel kan veranderen. Je kan ook een strafbeschikking opgelegd krijgen via CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. Hierbij ben je dus niet bij een OM-zitting aanwezig geweest. Bij beide manieren kan je bezwaar aantekenen, hierdoor gaat de zaak alsnog naar de rechter. Het is belangrijk om te weten dat de rechter vaak een lager voorstel aanbiedt dan het OM, wat voor jou beter is.