Add Link
Image default
Rechten

Dit is hoe je letselschade bedragen zélf kunt berekenen

Het kan moeilijk zijn om het exacte letselschade bedrag te bepalen dat uw letselschade redelijk vertegenwoordigt. Er is geen speciale formule om het perfecte bedrag te berekenen.

Elke schadeclaim is anders. Uw afrekening is afhankelijk van de unieke omstandigheden die tot uw letsel hebben geleid. 

In dit artikel leest u wat u moet weten over kosten, pijn en lijden, en factoren die de verzekeringsmaatschappij tegen u zal proberen te gebruiken.

Wat is mijn schadeclaim waard?

Het maakt niet uit hoe je gewond bent geraakt, u zult een soort van verlies hebben. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken de term ‘schade’ om verliezen te beschrijven.

In verzekeringsjargon zijn er twee categorieën van schade:

 • Bijzondere schade, ook wel economische schade genoemd, zijn de meetbare bedragen die u bent kwijtgeraakt en zult blijven verliezen door nalatigheid van de schuldige partij . “Specials” omvatten zaken als medische rekeningen en gederfde lonen.

 • Algemene schade , ook wel niet-economische schade genoemd, is de immateriële schade die u heeft geleden en ook in de toekomst zult blijven lijden. Algemene schade omvat pijn en emotioneel trauma.

Speciale letselschade bedragen berekenen

U berekent bijzondere schade door uw harde kosten als gevolg van het letsel bij elkaar op te tellen. Speciale schadevergoedingen omvatten de werkelijke bedragen in euro’s van:

 • Verloren loon in het verleden en in de toekomst

 • Medische rekeningen , inclusief therapie en verpleging

 • Out-of-pocket uitgaven, zoals geneesmiddelen, krukken en transportkosten voor medische afspraken

 • Vervangingskosten, zoals kinderopvang, huishouden en tuinwerk terwijl u arbeidsongeschikt was

 • Verloren of beschadigde persoonlijke spullen

 • Het totaal van uw bijzondere schade vormt de basis van de letselschade bedragen. Zonder medische rekeningen kom je niet ver met een letselschadeclaim.

Zorg ervoor dat u het volledige bedrag van elke medische rekening opneemt, zelfs als uw zorgverzekering een deel of alle kosten dekte op het moment dat u werd behandeld.

Bij sommige soorten medische diensten zijn meer dan één rekening nodig, bijvoorbeeld:

 • Beeldvormende tests zoals röntgenfoto’s, MRI en CT-scans hebben meestal een rekening van de faciliteit voor het gebruik van de machine en een aparte rekening van de arts die de testresultaten heeft geïnterpreteerd

 • Spoedeisende hulp stuurt een rekening van het ziekenhuis en een aparte rekening van de spoedeisende hulp arts die u heeft behandeld

Algemene letselschade bedragen berekenen

Algemene schade is moeilijker vast te stellen omdat er geen objectieve maatstaf is voor uw lijden. Elke letselschadezaak is anders .

Uw pijn en lijden kunnen nooit hetzelfde zijn als die van een ander. Twee mensen kunnen precies hetzelfde letsel oplopen, maar de ene persoon kan meer pijn ervaren dan de andere. De een kan een depressie ontwikkelen, de ander niet. Hetzelfde type letsel kan ervoor zorgen dat de ene persoon niet kan werken terwijl het geen gevolgen heeft voor iemand anders.

Algemene schade valt onder de noemer ‘pijn en lijden’ en kan zijn:

 • Emotioneel leed

 • Lichamelijke pijnen en kwalen

 • Angst en depressie

 • Verlies van consortium

 • Onvermogen om zich te concentreren

 • Aanhoudend slaapverlies

Vermenigvuldig het totaal van uw speciale schade met één of twee om een ​​eerlijke schatting te krijgen van uw pijn en lijden . De meeste verzekeringsmaatschappijen accepteren een veelvoud van één of twee keer uw specials voor lichte tot matige letselclaims.

Voor ernstige verwondingen heeft u een letselschadeadvocaat nodig om de verzekeringsmaatschappij een redelijk bedrag te laten betalen voor uw pijn en lijden.

Bij berekeningen voor persoonlijk letsel met een hoge dollar wordt rekening gehouden met:

 • Extreme mentale angst:  hoe intenser de mentale angst die u heeft geleden, hoe hoger de vergoeding. Dit is gemakkelijker te bewijzen als u vanwege uw verwondingen de zorg van een professional in de geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.

 • Aanhoudende pijn of blijvend letsel: Langdurige pijn door invasieve behandelingen of complexe wonden, of blijvend lichamelijk letsel zoals littekens, amputaties of verlamming, kan hogere waarden voor algemene schade ondersteunen.

 • Schokkende gebeurtenissen: Verwondingen veroorzaakt door schokkende gebeurtenissen zoals schietpartijen, vliegtuigcrashes of bekneld raken in een brandend voertuig kunnen hogere algemene schadeberekeningen rechtvaardigen.

 • Het toekennen van een waarde voor elke vorm van algemene schade is geheel persoonlijk. Alleen u kunt de diepte van uw pijn en lijden beoordelen. De uitdaging is om de verzekeringsmaatschappij te overtuigen om te betalen. Probeer bij het berekenen van een bedrag voor uw algemene schade te denken als een schade- expert om uw vergoeding te verhogen. 

Bent u op zoek naar een letselschadebureau? Klik hier.

http://letselschadebureau.nl