Add Link
Image default
Bedrijven

Snel sporten tussen de werkuren door

Een goed conditie is essentieel voor je werkprestaties. Dat weten we allemaal, maar door de drukte op het werk, kom je er gewoonweg niet altijd aan toe. Ikzelf ook. Ik was voor het bedrijf waar ik werk bezig met het opstellen van de leveringsvoorwaarden. Dat zijn van die projecten die je naast je reguliere werk erbij krijgt. Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik professionele hulp moest inschakelen. Dit vergde een stukje maatwerk. Ik had een jurist nodig, die keurig de leveringsvoorwaarden kon opstellen. Die vond ik. Desalniettemin deed ik niet genoeg aan mijn conditie en ook daar was een oplossing voor nodig.

Gezondheid voor de werknemers

Tijdens een managementvergadering bespraken wij het punt van een goede conditie. Vroeger was dit niet een onderwerp waar de werkgever mee aan de haal ging. Steeds vaker zie je dat werkgevers het welzijn van hun werknemers breder gaan zien. Dus niet alleen de financiële zekerheden zijn essentieel, maar ook de gezondheid is een punt van aandacht geworden. Vandaar dat de conditie van de werknemers bij ons op de agenda kwam te staan.

Snel en effectief trainen

We bespraken hoe we dit het beste aan konden pakken. Je kunt werknemers naar de sportschool sturen, maar dit zou in de avonduren moeten en daarbij heb je ook nog de sportkleding die geregeld dient te worden; dat kun je niet zomaar van de werknemer verlangen. Dus daar moest een oplossing voor worden gezocht. Een collega van mij vertelde over Turtl Enschede. Een personal trainer die er op gericht is om snel en effectief te sporten. Zo kun je daar sporten in een tijdsbestek van 20 minuten en dat ook nog in je eigen kleding. Ik wilde daar meer van weten.

De bedoeling was dat je heel snel intensief gaat trainen en dat onder een contante temperatuur van 18 graden Celsius, waardoor je niet gaat zweten. Dat leek mij ideaal voor de werknemers. Zo konden ze snel tussen het werk door of net na het werk lekker sporten. We hebben er een proeftijd gedraaid en het werkt perfect. De werknemers zijn heel enthousiast en het is qua tijd maar een kleine investering.