Add Link
Image default
Bedrijven

Wat betekent het woord druktechnieken?

Het woord druktechnieken bestaat uit twee delen: druk en technieken. Volgens het Van Dale woordenboek kent het zelfstandig naamwoord druk vier definities: (1) de kracht die op of tegen iets drukt; (2) moeilijke omstandigheid; (3) het vermenigvuldigen door drukken; en (4) verschijning in boekvorm. Het woord druk als bijvoeglijk naamwoord of bijwoord heeft twee betekenissen: (1) veel werk hebbend of meebrengend; en (2) onrustig en beweeglijk.

Het draait in deze tekst om het zelfstandige naamwoord met de derde definitie, het vermenigvuldigen door drukken, en in mindere mate om de vierde definitie, een verschijning in boekvorm. Technieken zijn volgens Van Dale het geheel van de bewerkingen of verrichtingen, nodig om een bepaalde tak van kunst, industrie enzovoort; iets tot stand te brengen. Druktechnieken zijn dan het geheel van verrichtingen nodig om te drukken, ofwel het vermenigvuldigen. Dit roept de volgende vraag op: wat wordt er precies vermenigvuldigd bij druktechnieken?  

Waar worden druktechnieken voor gebruikt?

Druktechnieken worden ingezet om teksten te vermenigvuldigen, zoals ook in de derde definitie van het woord druk aangegeven. Bij deze activiteit wordt inkt door middel van een vorm en kracht overgebracht op een materiaal. Het materiaal is in de meeste gevallen papier, maar het kan bijvoorbeeld ook om textiel gaan.

Tegenwoordig laat men de klassieke druktechnieken links liggen en wordt er veelal digitaal gedrukt. Er zijn binnen de digitale wereld twee soorten druktechnieken, namelijk: het drukken op een pers waarbij de platen direct op digitale wijze op de pers worden uitgevoerd en het digitaal printen.  

Waarom worden deze digitale druktechnieken verkozen boven de traditionele?

Digitale druktechnieken hebben als voordeel boven de klassieke soorten dat er per pagina variabelen toegevoegd kunnen worden en er dus meer mogelijkheden zijn. Digitaal printen is voornamelijk goedkoper bij spoeddrukken en kleine oplages, omdat de vaste kosten per opdracht lager zijn, maar wel hogere variabele kosten heeft. Tot slot is een belangrijke reden dat de digitale druktechnieken een snellere doorlooptijd hebben.

https://www.optimumgroup.nl/technieken