Add Link
Image default
Woningen

Wat gebeurt er met een archeologische opgraving op mijn kavel?

Moet er een onderzoek worden uitgevoerd?

Wanneer u de grond van uw kavel gaat ontgraven, is het mogelijk dat een archeologisch onderzoek verplicht is voor u de bouw op het terrein start. In het bestemmingsplan voor het gebied is bepaald of dit onderzoek moet plaatsvinden en zo ja, welk type onderzoek dit moet zijn. Er zijn namelijk soorten archeologisch onderzoek. De overheden hebben een inschatting gemaakt of er sprake is van een hoge of minder hoge archeologische grondwaarde. Bij een hoge waarde is er uitgebreider onderzoek nodig.

 

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Standaardonderdeel is het archeologisch bureauonderzoek. Hierbij wordt in beeld gebracht welke historie de grond kent en welke verwachtingen op basis hiervan bestaan voor het aantreffen van archeologische vindingen. Bij een kleinschalig archeologisch onderzoek is het over het algemeen voldoende om het bureauonderzoek aan te vullen met een beperkt booronderzoek. Dit houdt in dat op ongeveer zes plaatsen een archeologische grondboring wordt verricht. Dit wordt veelal handmatig uitgevoerd. Er zijn verschillende soorten booronderzoek. Het onderzoeksbureau kan u helpen bepalen welk type er op uw kavel uitgevoerd moet worden. Wanneer de archeologische waarde van de grond hoger wordt ingeschat, is er een proefsleuvenonderzoek. Bij dit type onderzoek worden er machinaal sleuven aangebracht, waardoor gedetailleerder onderzoek kan plaatsvinden. Er worden bij dit onderzoek grondmonsters genomen, die nauwkeurig worden geanalyseerd. Ook wordt er gewerkt met veldtekeningen, waarin wordt aangeven waar de grondmonsters zijn afgenomen.

 

Wie kan dit onderzoek uitvoeren?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een archeologisch onderzoeksbureau. De medewerkers van dit bureau zijn gespecialiseerd in dit zeer specifieke onderzoek. Er gelden diverse kwaliteitscriteria waarin het onderzoek moet voldoen. Van een archeologisch onderzoekbureau kunt u verwachten dat zij goed geïnformeerd zijn over welk onderzoek er nodig is in uw specifieke situatie!

 

De onderzoekskosten

Op basis van archeologische wetgeving is degene die het archeologische archief in de grond aan wil roeren verantwoordelijk voor een goed onderzoek vooraf. Ook de kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van deze partij. De kosten zijn driedelig. Allereerst zijn er de voorbereidingskosten, de kosten voor het veldonderzoek en tenslotte de kosten voor het opstellen van de vereiste rapportage. Vondst van waardevolle archeologische aspecten Het onderzoek op uw kavel is afgerond. In veel gevallen zal er niets van waarde worden gevonden, maar soms is er wel een waardevolle vondst. Bij de uitvoer van een sleuvenonderzoek is de kans hierop aanzienlijk groter dan bij alleen een booronderzoek. Wanneer er sprake is van een vondst of sterk vermoeden van grond met archeologische schatten, is de kans groot dat u niet direct kunt start met de bouwwerkzaamheden. U zal moeten aantonen dat uw bouwwerkzaamheden de archeologische structuren niet beïnvloeden. Het archeologisch onderzoeksbureau kan ook hierin een adviserende rol spelen, bijvoorbeeld door het aanpassen van het palenplan.

 

https://transect.nl/

Gerelateerde artikelen

Makelaarstermen uitgelicht

Het beste advies over het afsluiten van een hypotheek in Arnhem

woningadvies