Add Link
Image default
Architectuur

Wat zijn de kosten van een algeheel archeologisch onderzoek?

Wanneer u op een bepaalde plek een stuk grond wil kopen, kan het zijn dat u vervolgens verschillende stappen moet doorlopen om ook op dit stuk grond te mogen gaan bouwen. De meeste van deze stappen die u moet doorlopen, hebben te maken met de bestemming van het stuk grond wat u koopt, maar een stap die veelal vergeten wordt maar zeker niet minder belangrijk is om te onthouden, is de stap van een archeologisch onderzoek. Deze stap kan namelijk kosten met zich meebrengen en bij het bouwen van een pand is het belangrijk om alle kosten goed in gedachten te houden.

 

Wat is een archeologisch onderzoek?

Allereerst is het dan handig om even aan u uit te leggen wat zo’n onderzoek precies is en waarom dit moet plaatsvinden. Tijdens een onderzoek als deze wordt er namelijk in de bodem geboord. Het wordt daarom ook wel een booronderzoek genoemd. Tijdens dit onderzoek is het doel van het bedrijf om te kijken of er archeologische resten gevonden kunnen worden. Specifiek wordt er dan gezocht naar resten die kunnen wijzen op archeologische vondsten in de grond op de plek waar gebouwd moet gaan worden. Het is belangrijk om te onthouden dat archeologische vondsten erg belangrijk zijn om verschillende redenen en om dan zeker te weten dat er niets op die plek in de grond verstop zit, wordt er dus een onderzoek uitgevoerd.

 

Vindt dit onderzoek altijd plaats?

Toch hoeft het niet zo te zijn dat u het onderzoek moet laten uitvoeren. Dit kan namelijk verschillend zijn per plek waar u grond koopt. Allereerst kan het namelijk het geval zijn dat de vorige kopers van het perceel al een onderzoek hebben laten uitvoeren. Twee keer een booronderzoek op dezelfde plek heeft natuurlijk geen nut omdat het niet zo kan zijn dat er ineens archeologische resten zijn verschenen. Er hoeft dan dus niet nog een onderzoek plaats te vinden. Ook een reden kan zijn dat de plek reeds bekend is en er in de dichte omgeving geen resten zijn gevonden. Het kan dan al snel uitgesloten worden dat er op die plek archeologische vondsten liggen en ook dan is het niet nodig om het onderzoek uit te laten voeren. Daarnaast is het alleen nodig wanneer u graafwerkzaamheden laat uitvoeren die dieper dan 30 cm gaan. U komt er achter of dit onderzoek moet plaatsvinden wanneer u een bestemmingsplan bij de gemeente opvraagt. Op die manier kunt u dus zelf op zoek gaan naar een bedrijf die dit onderzoek voor u kan uitvoeren.

 

Wat zijn de kosten van een algeheel archeologisch onderzoek?

De kosten van dit onderzoek kunnen natuurlijk heel erg verschillen. Het kan namelijk best zo zijn dat u een heel groot of juist een heel klein perceel hebt gekocht waar u op wil gaan bouwen. U kunt dan dus ook het beste even contact opnemen met een bedrijf wat dit onderzoek uitvoert wanneer u weet of dit nodig is. Zo kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Transect. Transect is namelijk een bedrijf wat deze onderzoeken kan uitvoeren. Zij zullen met u overleggen over de plek waar het uitgevoerd moet worden en gezamenlijk kunt u dan tot een prijs komen waar u het allebei mee eens bent. Ook vindt u bij Transect meer informatie over de werkzaamheden enzovoort.

 

https://transect.nl/