Add Link
Image default
Bedrijven

CBBS helpt u waar nodig!

Bij CBBC bieden wij u als bedrijf veel verschillende diensten aan die uw bedrijf veel goeds kunnen doen. Fouten zijn onvermijdelijk om te maken. Fouten in de salarisverwerking? Schade door foutieve afdrachten? Of advies nodig bij het inrichten en uitvoeren van een nieuwe salarisadministratie? Onze consultants zetten hun expertise en inhoudelijke kennis van specifieke bedrijfstakken en cao’s graag in om het complexe vraagstuk voor u op te lossen. Dat doen we voor bedrijven die onafhankelijk inzicht en advies nodig hebben. Maar ook ondersteunen wij juridisch adviesbureaus en rechtsbijstandsverzekeraars.

Onze consultants geven ondernemers onafhankelijk advies over: Het toepassen en naleven van cao-afspraken. Het toepassen en naleven van afwijkende afspraken. Het inrichten van de personeelsadministratie. Het narekenen van salarissen (steekproefsgewijs dan wel integraal). Het afstemmen van arbeidsovereenkomst, werknemerskaart, loonadministratie en salarisstrook. Procedures rond invoer van gegevens, percentages en verbandcontroles. Controle op input (variabelen) en output (journaalposten, loonstroken). Controle op afdrachten van bijv. loonkosten en pensioenaangifte. Controle op speciale regelingen zoals premie- en afdrachtskortingen. Controle op speciale regelingen sectorpremie kort/lang dienstverband. Consultancy voor rechtsbijstandsverzekeraars. Een geschil tussen klant en werkgever? Onduidelijkheden binnen de cao? Ook voor rechtsbijstandsverzekeraars zijn onze consultants de juiste gesprekspartner.

Ook helpen wij u graag bij de eindafrekening van het salaris op basis van Cao-afspraken bij vertrek. De eindafrekening van het salaris op basis van de vaststellingsovereenkomst. Het correct berekenen van de vertrekpremie. Het toepassen van de regelgeving om vertrekpremie vast te stellen. Daarnaast zorgen we voor afrekening van verlofdagen. De toepassing Cao-regelingen bij een dienstverband. De toepassing van salarisschalen, toeslagen bij overwerk of afwijkende werktijden. De toepassing secundaire arbeidsvoorwaarden, contractueel, wettelijk door CAO voorgeschreven. Ook voeren we een controle uit op toepassingen als tijd-voor-tijd regelingen. Maar ook zijn er controles op toepassingen ‘cafetariamodellen’. Ook wel controle op uitruilwaarde genoemd. Wilt u meer weten over onze diensten. Meer informatie is te vinden op onze website.

https://www.cbbs.nl/