Add Link
Image default
Woning en Tuin

Wat moet je doen voordat je een huis gaat bouwen?

Archeologisch bodemonderzoek kan een verplichting zijn voordat de bouw aan een huis kan beginnen. Dit wordt uitgevoerd om de waarde te bepalen van de grond en wat er zich onder het oppervlak bevindt aan oudheden. Dit kunnen oude huizen zijn, beschermde monumenten, oude graven of oude objecten. De Rijksdienst van Cultureel Erfgoed bewaakt bijzondere vondsten. Het RCE bepaald of er iets van waarde in de bodem ligt. Dit kan met vooronderzoek zoals bureauonderzoek, boor en proefsleuven onderzoek. Bij bureau onderzoek wordt er op basis van dossiers en geografie van de locatie een schatting gemaakt of er mogelijk sprake is van bijvoorbeeld oude nederzettingen of objecten in de grond. Bodemingrepen mogen aan de hand van een aantal eisen en voorwaarden worden voldaan. De bouw van een huis valt hier ook onder. Een bepaalde maximale diepte kan worden vereist zodat de archeologische objecten beschermd blijven.

Gemeente en archeologische bodemwaarden

Bij de gemeente kunt u navragen of er archeologisch onderzoek is vereist voordat de bouw aan het bestemmingsplan begint. Hiervoor heeft de gemeente bepaalde kaarten waarbij de bodemopbouw is bepaald. Hierbij wordt gekeken naar onder andere geschiedenis van de locatie, landschapskennis uit oude tijden en bodem reliëf. Voordat de gemeente u een bouwvergunning geeft moet dus vooraf goed worden geïnformeerd of er bodemonderzoek gedaan moet worden. Aan de hand van een archeologische monumentenkaart kan worden ingeschat of verder onderzoek vereist is. De beleidskaarten bepalen hoe diep er dus eindelijk gegraven mag worden. In het programma van eisen is alles opgenomen.

 

Op welke manieren wordt het archeologisch onderzoek uitgevoerd?

Er zijn diverse manieren om archeologisch onderzoek te doen. Meestal wordt verkennend onderzoek gegaan door proef boringen in de grond waar de bodemingreep plaats gaat vinden. Bij bureau onderzoek wordt de archeologische waarde ingeschat. Ook karterend booronderzoek vind in deze fase vaak plaats. De kaart waarin alle verwachte vondsten staan worden getoetst. Hierbij wordt geschat of er ook daadwerkelijke waarde in de grond ligt. De IVO (Inventariserend Veldonderzoek) voert vervolgens booronderzoek uit om te toetsen of de voorspellingen kloppen. Alleen verwachte plekken in het gebied van het bestemmingsplan worden aangedaan met boorgaten. Dit kan zowel machinaal als handmatig worden gedaan.

 

Programma van Eisen (PvE)

Bij het bepalen van waarde van oude vondsten kan een proefsleuvenonderzoek worden gedaan. Hierna wordt bepaald of het object in de grond moet blijven of veilig moet worden gesteld. Alleen als er een indicatie is voor historische vondsten uit bureau en booronderzoek kan proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd. Het programma van eisen (PvE) bepaald dus of het proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd en dat door de gemeente moet worden geaccepteerd. Pas daarna kan dit onderzoek van start gaan.

 

Archeologisch Onderzoek kosten

Er gelden vaste regels omtrent het uitvoeren van onderzoek. De uitvoerende organisatie moet een kwalificatie hebben volgens de KNA de Nederlandse kwaliteitsnorm voor archeologie. De kosten zijn per project weer anders en bestaan uit zowel voorbereidingskosten als veldwerk, uitwerk en kosten voor rapportage. Aan de hand van een plan van aanpak kan een idee worden vormgegeven omtrent de werkzaamheden die op het bestemmingsplan nodig zijn. Het PvE biedt hiervoor de leidraad en werkt volgens stabiele protocollen. Ook worden tussenrapporten opgesteld en wordt alles omtrent de huidige stand van zaken met u gecommuniceerd. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken van transect.

https://transect.nl/

Gerelateerde artikelen

Interieuradvies in Ede op maat

Muursjablonen in plaats van muurstickers

Waar op letten als u stucwerk kiest?