Add Link
Image default
Auto’s en Motoren

Theoriecursus amsterdam

Theoriecursus Amsterdam

Wil je het theoriegedeelte van het examen in één keer afronden? Als je de theoriecursus volgt die in Amsterdam wordt aangeboden, ben je in een uitstekende positie om snel en gemakkelijk je examen autotheorie te halen. Door de onderscheidende methode die we gebruiken om les te geven, is het een stuk minder moeilijk om je te bekwamen in de stof die in de cursus wordt behandeld. Binnen een dag ben je helemaal klaar om het officiële theorie-examen af te leggen.

Theoriecursus Amsterdam

Studenten mogen vragen stellen aan onze hooggekwalificeerde instructeurs, die op een begrijpelijke en tijdbesparende manier reageren. Als je merkt dat je problemen hebt met het onthouden van bepaalde informatie, kan het gebruik van geheugensteuntjes en dagelijkse geheugensteuntjes van pas komen. Daarnaast bereidt de theoriecursus die wij in theoriecursus Amsterdam verzorgen je volledig voor op het examen dat gaat volgen.

Om te garanderen dat je de stof volledig begrijpt en klaar bent om het CBR-examen goed te doen, zullen we je door elk van de examenvragen leiden. Onze instructeurs zijn hooggekwalificeerde experts die al geruime tijd op dit gebied werken. We hebben alles in één dag behandeld en daardoor weten we zeker dat je het CBR-examen de eerste keer dat je het aflegt goed zult doen.

Theoriecursus Amsterdam

Onze theoriecursus in Amsterdam is uniek in zijn soort en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke individuele student. Om informatie te onthouden, vertrouwen we op geheugensteuntjes en verschillende andere soorten geheugensteuntjes. De cursus voor de theorieles loopt van het begin van de dag tot het midden van de dag. Nadat je de cursus hebt afgerond, moet je het CBR-examen doen. Kandidaten moeten een voldoende halen voor alle drie de onderdelen van het examen, die elk ongeveer dertig minuten duren. Je hebt het examen met goed gevolg afgelegd als je minimaal 13 van de 25 vragen over risicobewustzijn, 10 van de 12 theoretische vragen over verkeerskennis en 25 van de 28 vragen over verkeersinzicht correct hebt beantwoord.