Add Link
Image default
Architectuur

Voordelen van 3D laserscanning

BIM in the pointcloud en 3D laserscanning

BOM wordt in nieuwbouw projecten toegepast om alle betrokken partijen in een bouwproces informatie uit te laten wisselen en faalkosten te beperken. In dit model wordt alle relevante informatie tijdens het bouwproces voor de gehele levenscyclus van een gebouw opgeslagen, gebruikt en beheerd. De mogelijkheden van BIM laten zich niet beperken tot alleen nieuwe nieuwbouw projecten. Met de huidige 3D laserscanning technieken is het goed mogelijk om ook bestaande ruimten digitaal in te voeren. via bijvoorbeeld ‘puntenwolken’ ontstaan nieuwe mogelijkheden voor beheer en onderhoud van bestaande gebouwen die nog maar beperkt worden benut.

De huidige werkwijze

een gebouweigenaar wordt geconfronteerd met vele partijen waarmee samengewerkt moet worden in het lifecycle management van zijn gebouwen, installaties en processen. Deze informatiebehoefte is dan ook divers en kent vele aspecten. Het onderhouden van deze informatie wordt eerder als een last dan als een lust beschouwd en nogal eens achterwege gelaten. Hierdoor is niet alle informatie beschikbaar als vanuit de bouw vragen ontstaan. Over het algemeen wordt dan elke betrokken partij/leverancier zelf gevraagd de situatie in te meten. Met foto’s, meetlint en afstandmeters wordt de situatie vervolgens gedocumenteerd en worden de kosten hiervan meegenomen in de offerte. De verkregen informatie wordt het algemeen niet gedeeld met anderen en is dikwijls niet gestructureerd. Niet zelden worden er ook nog meetfouten gemaakt en essentiële zaken vergeten. Overbodig om te vermelden welke consequenties dit heeft ofwel kan hebben met betrekking tot de faalkosten.

Het voordeel van 3D laserscanning

3DLS was 10 jaar geleden één van de erste in Nederland ie acties was met het documenteren van ‘as built’situaties voor klanten in de bouwe en architectuur, maakindustrie en procesindrustie. Waar de klanten in 1e instantie nogal onwennig wagen ten aanzien van de verworden informatie, is er nu een trend ontstaan van sterk toenemende belangstelling in;

  • 3D laser scanning services
  • Inhuren van onze Faro 3D scan apparaat
  • 3D Fabriek simulatie
  • 3D bouwtekening
  • 3D infra scans
  • 3D constructie scans

Leidingwerk onder het dak, in de spant, in een kelder of in de kruipruimte, het zijn bij uitstek gebieden waar op klassieke wijze meten zeer lastig is. 3D scanning, mits goed toegepast, biedt dan enorme voordelen. In de installatiewereld lijkt de informatie echter nog geen gemeengoed. 2D informatie in tekeningvorm is de basis waarbij nog veel AutoCAD wordt gebruikt. Overigens kan ook de 2D informatie prima uit de scan worden gedestilleerd. Voor degene die niet met 3D scanning bekend izijn, een korte samenvatting van de werking van een 3d faseverschilscanner.

De Faro 3D laserscanner

De Faro 3D laser scanner bestaat uit een laser unit met een roterende spiegel. Terwijl de laser op de spiegel schijnt draait de spiegel met hoge snelheid om de horizontale as en het gehele apparaat langzaam om de verticale as. Zodoende kan een 360 graden scan van de omgeving worden gemaakt. de duur van het maken van een scan hangt af van de resolutie maar bedraag meestal tussen de 5 en 7 minuten.

Hoe 3D scan laten maken

Scanning is een optische techniek en om alle belangrijke structuren goed vast te leggen moet de scanner regelmatig verplaatst worden. De scans worden gekoppeld door middel van te plaatsen referentiepunten. De scanner het duizelingwekkende aantal van 976.000 punten per seconde meten. De verkregen hoeveelheid informatie is dan ook enorm en vereist een intelligente benadering om goed gebruik van te maken. De lasermetingen worden vertaal in een matrix met 3d meetpunten waarin de meten poolcoördinaten worden opgeslagen en voorzien van een reflectiewaarde(grijstint). Voor de normale gebruiker wordt dit vertaald naar een puntenwolk met x-, y- en z- coördinaten. Tegenwoordig is het mogelijk om ook een kleur aan de scaninformatie toe te voegen met behulp van een ingebouwde 70 megapixel camera. De nauwkeurigheid van scanpunten bedraag +/- 2mm op 25 meter.

https://www.3dls.nl/