Add Link
Image default
Gezondheid

Hoe kun je leven met ADD

Leven met ADD

ADD is een vorm van autisme. Het betekent dat het verwerken van informatie, indrukken en emoties trager gaat dan bij andere mensen. Ook werkt het kortetermijngeheugen niet altijd goed. De vertraging is dermate klein dat mensen het niet meteen door hebben wanneer je iemand ziet. Het concentratievermogen en het dromen op school wordt meestal afgewimpeld als moeheid of luiheid. Maar hier kan veel meer achter schuilen. Het leer, werk en prestatievermogen is erg wisselvallig van een persoon met ADD. Ook hebben mensen met ADD moeite met het plannen, organiseren en opruimen. Het overzicht van het ‘nu’ ontbreekt. ADD is dus onzichtbaar en wordt vaak bewust verborgen gehouden door de persoon zelf. ADD is tegenwoordig veel voorkomend. Hoe dat komt is nog niet zeker, het kan zijn doordat de hulp in Nederland verbeterd is en mensen er sneller achter komen wanneer er iets mis is met een persoon. Ook wordt de stoornis ADD vrij snel gegeven terwijl het soms niet aan ADD ligt. Wanneer je ADD hebt zal je vast merken dat, wanneer iemand een interessant onderwerp aan snijdt, je er helemaal in mee kan gaan. Dit noemt men hyperfocus. Dit betekent dat mensen met ADD zich helemaal kunnen opleven in een onderwerp die hun heel veel interesseert. Vaak weten ze er ook heel veel van. Bij dingen die een ADD’er leuk vindt kan diegene zich weer heel goed concentreren, waardoor mensen vaak denken dat een persoon met ADD geen discipline, wilskracht en doorzettingsvermogen heeft. ADD kan voordelen maar ook nadelen hebben. De nadelen zijn in het kort:

–          Gebrek aan energie

–          Onzichtbare obstakels

–          Dyslexie en rekenstoornis

De voordelen van ADD zijn:

–          Door de hyperfocus kunnen mensen met ADD juist ook heel goed zijn in bepaalde dingen. Zo zijn ADD’ers bijvoorbeeld vaak creatief. Dit kan in verschillende dingen geuit worden.

–          Ze kunnen zich moeilijk inleven in een persoon, maar gaan daardoor het harder proberen dan andere mensen waardoor ze juist heel erg tot je door kunnen dringen met bepaalde dingen.

–          Ze zijn heel sociaal en kunnen erg goede harde werkers zijn

 

Een leven met ADD is dus niet altijd slecht.

https://www.add-coaching.nl/