Add Link
Image default
Financieel

In de avond gebruik kunnen maken van de velden

Wanneer je bij een club een sport beoefent, zou het toch fijn zijn om dit te kunnen blijven doen, ook al is de zon al lang onder gegaan? Constant de lampen aan van het veld is natuurlijk een dure aangelegenheid voor een club en duurzame verlichting bouwen is mogelijk nog duurder. Gelukkig is er nu de BOSA subsidie, die een deel van de lasten vergoedt. Vraag nu deze handige subsidie aan of laat je helpen met de aanvraag door sportverlichting.com. Maak de installatie van ledverlichting mogelijk en speel nu door in je favoriete sport wanneer je maar wil.

 

Wat houdt BOSA in?

Sportverenigingen en -clubs kunnen van de BOSA subsidie gebruik maken. BOSA staat voor Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Deze regeling subsidieert twintig procent van de bouw en/of onderhoudskosten van sportaccommodaties. Kiest de club voor een duurzame investering, zoals bijvoorbeeld ledverlichting in de stadionlampen, dan kun je zelfs dertig procent van de investering vergoed krijgen. Een vereniging kan subsidie aanvragen vanaf een investeringsbedrag van vijfduizend euro.

 

Wanneer heb je recht op subsidie?

De sportvereniging of -club komt in aanmerking voor de BOSA regeling, wanneer deze is ingeschreven bij NOC*NSF. Tevens moet de club ingeschreven staan in het Handelsregister. Beroepssporten kunnen geen aanspraak maken op de regeling. Verder kom je niet in aanmerking met je vereniging of club, wanneer de gemeente reeds gebruik maakt van de SPUK-regeling voor hetzelfde project.

 

Wanneer kun je de aanvraag doen?

Voor het jaar 2021 was er een bedrag van €79 miljoen beschikbaar voor de BOSA subsidie. Het bedrag wordt op volgorde van ontvangst verdeeld onder de aanvragen. Het is dus zeer aan te raden de subsidieaanvraag altijd op tijd in te dienen, want wie het eerst komt wie het eerst maalt. De subsidie kan alleen vooraf aangevraagd worden, als het te verkrijgen subsidiebedrag hoger is dan €25.000. Is het bedrag lager, dan kan de subsidie pas na realisatie van het project aangevraagd worden.

 

Combinaties mogelijk

De BOSA regeling is niet alleen geschikt voor de aanvraag van ledverlichting. Zijn er nog andere plannen voor de accommodatie, dan kun je de offertes hiervan combineren en voor beide projecten zo subsidie aanvragen. Er zijn voor sportaccommodaties tevens andere subsidies beschikbaar. Heb je een expert ingehuurd om je te helpen bij de subsidieaanvraag van de BOSA regeling, dan is het aan te raden ook navraag te doen omtrent eventuele andere subsidies.