Strafbeschikking verzet na rechtszaak

Add-link

Na een veroordeling kan een beklaagde een beroep af strafbeschikking verzet aanvragen. Dat betekent dat hij of zij niet akkoord gaat met de opgelegde straf en in verzet in werking zet. Hiervoor is het noodzakelijk om een strafbeschikking verzet advocaat aan te stellen of in te schakelen die de zaak op zich kan nemen. Nadat u in verzet bent gegaan of uw beroep hebt aangetekend met behulp van een van onze professionele advocaten, zal de officier van justitie beoordelen of uw zaak opnieuw in behandeling mag worden genomen. De strafbeschikking kan naar aanleiding van deze aanvraag gewijzigd of ingetrokken worden. Het woord wat wordt gebruikt wanneer een strafbeschikking verzet of beroep wordt ingewilligd is ‘seponeren.’ De zaak wordt dan dus uitgesteld en zal opnieuw door een onafhankelijk advocaat worden beoordeeld. De strafvervolging wordt dan herzien en in sommige gevallen opgeschort en de zaak afgesloten. Ook kan er een nieuwe strafbeschikking komen waar een andere straf aan verbonden is. Na strafbeschikking verzet is het de bedoeling dat deze herziening een verminderde straf voor de beklaagde oplevert. Wanneer de beklaagde het tevens met de herziene strafbeschikking oneens is dan is het belangrijk dat ze niet wordt betaald. Wanneer de vervaldatum verstreken is, zal de zaak worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Deze partij zal het strafbeschikking verzet verder in behandeling nemen. De volgorde van zaken is dus:

  • strafbeschikking
  • contact met een strafbeschikking verzet advocaat
  • inzage in het proces
  • gesprek met advocaat
  • verzet met advocaat bij officier van justitie
  • herziene strafbeschikking of opschorten straf

Strafbeschikking verzet proces

Op de rechtszitting bestaat de mogelijkheid en de gelegenheid voor de officier van justitie om zwaardere sancties te eisen. Dit is een risico van strafbeschikking verzet. De aanklagen kan de straf ook hoger maken en u loopt het risico dat u geen strafvermindering maar vermeerdering oploopt. Tijdens het proces wordt de inning van uw boete stil gezet. U kunt het vergelijken met een tijdelijke bevriezing van een contract. Na de beoordeling zal de zaak weer in werking komen en moet de eventuele boete worden betaald. Wanneer u een straf krijgt opgelegd voor een feit dat u niet gepleegd heeft dan is dat zeer vervelend en dan heeft u het recht daar tegen in verzet te komen. Strafbeschikking verzet wordt vaak gedaan als er andere omstandigheden een rol speelden waarover de beklaagde geen invloed had. Dat zijn dan vaak zaken als overmacht, noodweer of zelfverdediging. Een onterechte strafbeschikking moet in dit geval worden aangevochten. Wij helpen u met uw strafbeschikking verzet. Op onze website vindt u onze contactgegevens. Omdat een zaak altijd enige haast heeft, zijn wij vierentwintig uur per dag beschikbaar. Uw zaak moet binnen twee weken na de rechtspraak worden opgenomen. In deze periode moet verzet worden aangetekend en daarvoor hebben zij enige tijd nodig om ons goed in uw zaak te verdiepen. Neem dus direct contact op na de rechtspraak en dan gaan wij zo snel mogelijk voor u aan de slag.

Strafbeschikking verzet snel indienen

Strafbeschikking verzet moet snel worden ingediend omdat uw straf over het algemeen na twee weken wordt vastgelegd. U bent dat dus verplicht uw boete te betalen en uw zaak is na deze periode dan ook opgeschort. Wanneer u dus na deze periode contact met ons opzoekt is het te laat. Zorg dus dat u zo spoedig mogelijk na de zitting aan de bel trekt. Houd er rekening mee dat ook wij enige tijd nodig hebben om ons in uw zaak te verdiepen. Als u uw gegevens invult op onze website kunt u erop vertrouwen dat wij deze niet aan derden verstrekken. Wij houden uw gegevens gedurende een periode van vijf jaar in ons bestond en zullen uw gegevens na de periode vernietigen op een discrete manier. U gegevens zijn dus veilig. Uw gegevens hebben wij nodig om uw zaak goed te kunnen behandelen en contact met u op te nemen. Zorg dus bij het invullen altijd dat u het juiste telefoonnummer invult zodat wij u te allen tijde kunnen bereiken. Het verkeerd invullen van uw gegevens is uw verantwoordelijkheid. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de zaak werking te stellen. Alle bewijsstukken die u heeft dient u bij ons in te dienen. Hoe completer uw verzet, hoe groter uw kans op vrijstelling van de strafbeschikking. Vergeet bij het invullen van de gegevens op onze website niet de datum en uw handtekening in te vullen. In de bijlage zorgt u dat wij een kopie van strafbeschikking kunnen vinden. Met klem vermelden wij u bij dezen nogmaals dat de termijn van twee weken voor strafbeschikking verzet niet overschreden dient te worden. Wij kunnen u na deze twee weken niet meer helpen met uw verzet en u zaak zal dan ook niet geseponeerd worden. Een deskundige advocaat mag niet ontbreken bij het voeren van verzet. Daarom willen wij u graag helpen. Al onze advocaten zijn lid van de orde van advocaten. Sinds februari 2008 mag het openbaar ministerie voor bepaalde zaken zelf een straf opleggen. Dit geldt niet voor vrijheidsbenemende straffen maar wel voor boetes. Daarom zal er in dit geval bij het OM bezwaar moeten worden gemaakt. Een onafhankelijk strafrechter zal de zaak dan in zijn geheel opnieuw beoordelen. Ook bestaat er bestuurlijke strafbeschikking zoals voor wildplassen, huisvuil en bijvoorbeeld loslopende huisdieren. Dit zijn zaken waar u zich tegen kan verzetten.

http://www.strafbeschikking-advocaat.nl/verzet-strafbeschikking