Add Link
Image default
Adverteren

Een bron voor ontevredenheid

Voor veel vrouwen speelt schoonheid een grote rol, misschien een grotere rol dan dat het al deed in voorgaande jaren. De huidige generatie vrouwen lijkt niet alleen meer bezig te zijn met het uiterlijk en het nastreven van een ideaal dan voorgaande generaties, maar lijkt hier ook verder in te gaan dan men in het verleden deed.

In de vorige eeuw en daarvoor speelde vooral de mode een grote rol: kleding maakte de vrouw en ook het kapsel was een belangrijk onderdeel van hoe men overkwam en wel of niet voldeed aan het schoonheidsbeeld dat men had. Sinds de eeuwwisseling lijkt er echter een verandering plaats te vinden waarbij het nastreven van ons schoonheidsideaal een steeds complexer en verregaander fenomeen wordt. Zo deed make-up zijn intrede en kwamen pruiken, extensions en nepnagels om de hoek kijken en kwam men bovendien veel frequenter in aanraking met schoonheidsidealen door de wildgroei aan mediakanalen en de opkomst van globalisatie.

Momenteel wordt de volgende stap gemaakt als het gaat om het voldoen aan de laatste idealen en mode. Cosmetische ingrepen worden in een rap tempo populairder. Onder jongere vrouwen is vooral de boezem een bron voor ontevredenheid. In de meeste gevallen wil men een borstvergroting, maar ook een verkleining of ingreep om de vorm te veranderen behoren tot de orde van de dag. Een borstvergroting laten doen is tegenwoordig een routine ingreep geworden voor veel plastische chirurgen waar dit voorheen nog niet zo was.

De reden dat vrouwen zo relatief vaak ontevreden zijn met hun borsten is volgens sommigen de onrealistische standaard die door modebedrijven en modellen de wereld wordt in geslingerd. Bovendien ligt er een grote nadruk op de borsten in onze huidige maatschappij: bij een zogenaamde ordinaire vleeskeuring wordt bij vrouwen in de meeste gevallen als eerste naar de boezem gekeken.

http://faceland.nl/