Add Link
Image default
Aanbiedingen

Wat maakt een auto duurzaam?

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en het wordt hoog tijd dat we daar iets aan gaan doen. Voor veel mensen is hun auto een van de grootste bronnen van vervuiling. Laadpalen in Amsterdam schieten als paddenstoelen uit de grond en dat is een goede ontwikkeling. Maar een duurzame auto is meer dan alleen een voertuig dat op elektriciteit rijdt. Het gaat ook om hoe de auto is gemaakt, de levensduur en wat er uiteindelijk met de auto gebeurt als hij niet meer te gebruiken is. Duurzaamheid is dus een lastig thema.

 

Waarom kiezen voor duurzaamheid

We leven in een wereld waarin de natuurlijke hulpbronnen snel opraken. Ontbossing, het smelten van poolkappen en vervuiling van oceanen zijn enkele van de vele milieuproblemen die we momenteel kennen. Het is dus essentieel dat we zo snel mogelijk naar een duurzamere levensstijl overstappen. Duurzame auto’s kunnen hierin een grote rol spelen, aangezien transport een van de grootste vervuilers is. Bovendien zal het gebruik van duurzame auto’s leiden tot minder CO2-uitstoot, wat weer een positieve invloed heeft op het klimaat. Als autorijders kunnen we een enorme impact maken door nu al duurzame keuzes te maken, waaronder de keuze voor een duurzame auto.

 

Auto’s zijn milieuvervuilers 

Iedereen weet dat auto’s niet bepaald goed zijn voor het milieu. Veel auto’s rijden op fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel, die CO2 en andere schadelijke stoffen uitstoten. Hierdoor dragen ze flink bij aan luchtvervuiling en klimaatverandering. Daarnaast zorgt de productie van auto’s voor vervuiling en uitputting van grondstoffen. Vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof hebben niet alleen een negatief effect op de planeet, maar kunnen ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Laadpalen in Rotterdam zijn een teken dat we op de goede weg zijn, maar er moet nog veel gebeuren.

 

Maak de auto duurzaam

Om een auto duurzamer te maken is het belangrijk om naar verschillende aspecten te kijken. Elektrische auto’s zijn een goed begin. Deze rijden op elektriciteit en stoten tijdens het rijden geen schadelijke stoffen uit. Het is ook belangrijk dat de elektriciteit waarmee de auto wordt opgeladen, afkomstig is uit duurzame bronnen zoals zon en wind. Daarnaast kunnen autobouwers gebruikmaken van duurzamere materialen bij de productie en kunnen oude auto’s worden gerecycled. Elektrische auto’s met een lange levensduur zijn nog duurzamer, omdat ze minder snel vervangen hoeven te worden, wat ook weer grondstoffen scheelt.

 

Voordelen van elektrisch rijden

Elektrische auto’s zijn een stuk beter voor het milieu. Ze stoten geen CO2 of andere schadelijke stoffen uit tijdens het rijden. Hierdoor draag je direct bij aan een schonere lucht en minder klimaatverandering. Daarnaast maken elektrische auto’s gebruik van regeneratief remmen waardoor energie teruggewonnen wordt, wat de efficiëntie van het voertuig verhoogt.

 

Nederlandse duurzaamheidsplannen 

In Nederland zijn er verschillende plannen om de overstap naar duurzame auto’s te stimuleren. De overheid heeft bijvoorbeeld subsidies voor wie een elektrische auto koopt en er worden steeds meer laadpunten geïnstalleerd. Daarnaast is het de bedoeling dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn. Er zijn ook plannen om meer fietspaden aan te leggen en het openbaar vervoer te verbeteren, zodat de auto niet altijd de eerste keuze hoeft te zijn.